Pool Buddy


Pool Buddy е забавна аркадна игра и е идеално да се играе през този сезон. Buddy Buddy е разумно за всички възрасти. Смисълът на играта е да закараме нашия lovley Buddy до басейна. 15 градуса на забавление ви висят плътно. Да се забавляват да играят.