Gumball: Snow Stoppers


Зимата дойде, Гамбол и спътниците му бяха изключително доволни от снега. Рано или късно снежните човеци, а не онези очарователни снежни човеци се появиха не много далеч, а по -скоро разстроиха снежните шампиони, които бяха готови да унищожат всичко наоколо. Превърнете светците в защитни кули, като ги поставите по пътя, последвани от множество снежни човеци. Можете да регулирате легендите, за да гарантирате непреодолима защита. В случай, че пропуснете трима противници - това е загуба.