Super Runecraft


Super RunCraft е превъзходна 3D игра за бягане, преминала през дълга земя на Minecraft, за да събира колони от брилянтни монети, брой уникални неща, например Hoveboard по вашата бягаща пътека и да избягвате възпиращите фактори по вашия начин.