Connect The Same Number


Придържайте се към значима граница, за да свържете подобни числа. Линията не може да се пресича. В тази игра има 2 режима. В случай, че нормалният режим е прекалено лесен за вас, какво ще кажете да предизвикаме режим Maniac!