Eliminate the Zombies


Помогнете на тракера да удари отвратителните натрупвания на зомбита, които се извиват зад квадратите на метални стълбове и разделители. Доблестен стрелец, обзаведен с уникални оръжия и амуниции, които осъзнават как да отскочат от пречките и да се фокусират на развалини на недостъпни места. Използвайте драпиращи масивни шахти, за да смачкате зверовете, достатъчно е да смачкате изстрелна верига, която е присъединена към продуктите. Всички методи са приемливи срещу отвратително миришещи зомбита.