CraftMine


CraftMine е прилична интернет игра, която можете да тествате. Той предлага 2D Minecraft дизайни. Вашата цел ще бъде да контролирате легенда, която може да отскача и да добива широк спектър от материали. Тогава материалите ще могат да бъдат използвани, за да направят неща, които могат да ви помогнат да се справите на планетата. Освен това ще има неопитомен живот, който ви очаква, който може без много да ви убие. По-умно е да бъдете предпазливи в този момент и в някои случаи да избягате. Не забравяйте да ядете и пиете. По същия начин, останете на топло през нощта. Най-добър късмет!