Shape 3D


Интелигентна и забавна игра, предназначена за деца в детската градина, за да им помогне при разграничаването на 3D обекти. Тази игра ще им помогне да разберат за различни 3D форми като кубични елементи, правоъгълни кристали и това е само началото. Децата ще обожават тази игра, тъй като тя е пълна с бързи и оживени снимки. Няма голяма изненада, тази игра ще помогне на децата да изградят солидно математическо заведение от младежка възраст.