School Bus Driving Simulator


Джак се попълва като шофьор в организация, която превозва пътници из града. Днес, в играта Simulator за шофиране на училищен автобус, трябва да му помогнете да лети и да транспортира ученици. Вашето лице трябва да седне на шофьорското място на транспорт и да се движи по него по градските пътища. Нулирайки уникални болтове, той трябва да кара по определен курс, опитвайки се да не изпадне в злополука. На различни места ще има спирки за транспорт. След като се приближите към тях, трябва да спрете превозното средство и да поставите ученици в салона.