Bubble Shooter Egypt


Съберете всички колекционерски материали от Bubbles. Колекционерските колекции ще бъдат събрани, когато въздушният джоб, заснет от вас, се консолидира със сбор от поне 3 от 3 въздушни джоба от същия вид. Трябва да завършите ниво в рамките на разрешеното време. Ще подобрите резултата в случай, че завършите нивото рано.