Millionaire


Всички трябва да бъдат магнат, но в играта Милионер (Millionaire), вие получавате шанс. 15 запитания към всеки от тях с 4 отговора. Правилни отговори - най-добрият подход към богатството. Тествайте прозрението и нервите си до теста. Като се имат предвид нещата, един милион е оправдан, въпреки всички проблеми, особено след като имате няколко съвета - използвайте ги разумно.