Sword Life


Острието е внушително и опасно пробивно режещо оръжие, чието умело използване принуди врага да се завърти и да излети от агресора. Мечовете като легенди са уникални, някои дори имат собствени имена, въпреки факта, че са замислени като анонимни сред ковачите на метали. Естеството на острието, между другото, разчита на способността на металообработвача, но ние вярваме, че вашата личност е може би най-добрата ковачница и всъщност ще искате да направите някои първокласни мечове, за които смелите легенди активно са се грижили.