Merge Dungeon


Merge Dungeon е безплатна интернет игра. Вашите воини трябва да се бият. Широк кръг животни вървят по пътя и трябва да ги избиете всички. Тъй като зверовете развиват сила, трябва да прекроите екипировката на вашия герой, за да завършите всяка битка. Седнете здраво, докато не сте подготвени за нападение на супервизор.

Много хора са били предвидени да бъдат шампиони, снабдени с меч и щит и да започнат начинание. Union Dungeon ще ви предостави възможност да го направите валиден. Имате право да координирате всяко съвпадение на нещата, за да актуализирате хардуера си в случай, че трябва да продължите с повече нива. Недвусмислено ви препоръчвам да настроите всяка от четирите секции на ниво 2 в този момент да ремонтирате острието и щита си. Направете някои страхотни спомени в това 2D анимационно аркадно изживяване!