Bullet time


Днес шпионинът с прякор Bullet Time трябва да завърши няколко мисии за унищожаване на ръководителите на престъпни организации. Вие ще му помогнете по този въпрос. Пред вас на екрана ще има бойно поле, на което ще бъде вашият човек. Престъпникът ще остане на конкретна раздяла с него. Вашият светец ще бъде снабден с оръжие с лазерен мерник. Докосвайки екрана, ще видите прицел за излъчване на светлина. Когато се консолидира с врага, полагайте усилия. В случай че зрението ви е точно, плужек, удрящ враг, ще го заличи и ще получите фокуси за него.

Застреляйте всички създатели на проблеми, за да завършите всяко ниво в тази забавна игра, базирана на загадки в интернет. Имате ограничена мярка за боеприпаси, така че използвайте рикошета и различни предмети в нивото за вашата потенциална полза. Има 40 нива, които трябва да завършите, да наблюдавате боеприпасите си и да продължите да огнестрелните оръжия. В случай, че спрете на всяко ниво, гледайте нашето поддържащо видео ръководство за играта.