Balloon Crazy Adventure


В Balloon Crazy Adventure трябва да се опитате да съберете всяка една от звездите, като се свържете с тях с вашия забележителен балон. Управлявайте надуваемото, като използвате вентилатора, за да го продухате по правилния начин. Бихте ли успели да поддържате стратегическо разстояние от всяка една от острите пречки по пътя?

Един прекрасен надуваем имаше основна мечта, той трябваше да обиколи света. Един ден започна посещението. нямаше и най-мъгливата представа за какво ще се срещне. В този момент надуваемият отлетя транзитно, прелетя покрай тревния свят, океанския свят, морския свят и облачния свят. Излетът трябва да е безумно изживяване! Балонът тества бомбата, гръмотевицата, ракетата, шипката топка и големия вожд! Толкова енергизиращо преживяване, би ли успяло да завърши това движение? бихте ли могли да му помогнете? Това би трябвало да е необикновена муха!