Escaping the Prison


Да се измъкнеш от затвора е невероятно забавна игра с фигури, където ... Всичко, което се има предвид, махни се от затвора! След като сте хвърлени в затвор, трябва да използвате всичко, без изключение, което ви е на разположение, за да се измъкнете! Телепорти, отблъскващо силово оборудване, тоалетни бутала, ... Нищо не е недосегаемо във вашето начинание да се измъкнете! Внимавайте обаче, тъй като един грешен ход или умерените рефлекси могат да ви върнат в килията ... Или след това отново по-ужасно! Имате ли неща, за да избягате от затвора?