WORLDS Builder


Поръчайте невероятните сили на природата, за да внесете вселената на вашето виждане в живота! Направете земята и разделете я от вода, издигнете планини и запалете вулкани; разпространявайте безкрайни пясъци, разкошни дървета и блестящи полета из цялата ви собственост. Издигнете силно развитие и го поведете от антични поводи в космическия период. Природа, иновации и общество: всички криви на вашата воля ... Разследвайте, обменяйте, умножавайте!