Escape From Nightmare


С фундаменталния човек взе изключително ужасно нещо, лошият му сън се превърна в реалност. Току-що се събуди в леглото ми в неизвестност и пренебрегнат. Трябва ли заедно да намерим план за излизане? Продължавай, побеждавайки препятствията. Постарайте се да не останете на едно място в неизвестност, можете да потърсите риск.

Не всички фантазии са брилянтни. От време на време лошите сънища се превръщат във вашия свят. Един от тях трябва да излезете.