Cactu-Sama


Cactu-Sama е игра със сценични загадки, направена от Diemorth. В тази игра трябва да помогнете на бодливо растение да прекоси пустинята и да открие неговия приятел. Трябва да активирате и деактивирате възпиращите квадратчета при идеалната възможност да преминете нивото, без да се задушавате. Преместете се над или под квадратите, без да докосвате водата и направете безпогрешен изход! Има 20 нива, за да оспорите способностите си за критично мислене в Кактус-Сама. Колко бързо бихте могли да завършите всяко от 20 -те нива?

Самото бодливо растение от доста време се пълни в пустинята и в последно време на един от клоните му се появи лъчезарен червен цвят. Той избра незабавно да предаде това удовлетворение на различни бодливи растения и за това тръгна по проблемния път през пустинята. Можете да помогнете на светеца в играта Кактус-Сама да достигне целта, но за това трябва да осъзнаете, че бодливото растение панически се страхува от вода. Не тази, която се разлива като невероятно необичайни валежи в пустинята, а тази, която се излива на цели потоци. Трябва да докоснете оттенъците в долната част на екрана, за да премахнете възпиращите фактори от улицата на изследователя. За тази ситуация нито капка вода не трябва да пада върху бодливо растение.