Longcat


Longcat е омагьосваща игра с гатанки, в която вашата задача е да заемете незапълненото пространство с тялото на котка! Черпейки мотивация от добре познатата игра със змии, Longcat издига примерната идея по-високо от всякога. Насочвайте развиващото се тяло на котката в различни позиции, но то не спира да се развива, докато не се сблъска с пречка! Както и да е, ако приемем, че опашката набира скорост до главата, преди да покрие цялото подходящо пространство, всичко е готово. Мислете решително, докато преминавате през различни блокове и етапи, за да разширите дългата котка. Може ли в даден момент да направите най-дългата котка без пропуски?