Planet Bubble Shooter


В новата игра Planet Bubble Shooter ще завършите с космически изследовател на една от планетите, изгубени в космоса. Вашата легенда ще се извива на повърхността и ще събира тестове. В една от долините вашата легенда ще попадне в примка. Върху него ще падат въздушни джобове с различни тонове. Вътре в тях ще има опасен газ. Трябва да унищожите тези статии. За да направите това, трябва да доставите изстрел от оръжието с единичен заряд с подобно засенчване. Трябва да влезете в куп същите засенчващи обекти с вашето зареждане и по този начин да заличите статиите.