Fun Water Sorting


Fun Water Sorting е игра с гатанки, в която целта ви е да сортирате течности по сорт, като ги смесите по подходящ начин. Започнете с преместване на течностите в правилните цилиндри, докато има само един тон за всеки цилиндър. Мислете интелигентно и открийте някакъв начин да сортирате красивата вода. При случай, че се забавите или допуснете грешки, можете непрекъснато да получавате следа или да коригирате последната си разработка! Споделете Fun Water Sorting с вашите другари и разберете кой може да завърши играта най-бързо!