Funny Faces


За най-младите гости на нашия сайт ви представяме още една изумителна игра-загадка Funny Faces. Към началото на играта пред вас ще се появи бойно поле, което ще изобрази същността на щастлив човек или млада дама. След известно време тя ще се разпръсне в съставните си части, които също ще се слеят помежду си. С помощта на мишката можете да преместите тези компоненти на бойното поле. Трябва да направите това, за да възпроизведете лице от тези компоненти. Когато направите това, ще получите фокуси за възстановената картина и ще продължите към по-високо ниво на играта.