Sheep Farm


Бен е използван във ферма за овце. Неговата основна отговорност е да управлява ранчото без никакви закачки. Всеки ден той трябва да се справя с овцете и свързаните с тях единици от чифлика, Бен също трябва да отиде на пазара, за да закупи неща за ранчото и да продаде артикулите от фермата Бен се нуждае от помощ от играчите, за да управлява ранчото Хранене на овцете, стрижещи овцете купуват нови овце продават стари овце презареждат овцете фураж трева лекарства са част от упражненията, занимаващи се с овцете. единица за прежда и единица за оцветяване.