Hero Rescue New


Hero Rescue, за да помогне на светеца да спаси принцесата в най-добрата игра за спасяване на игли. Имате поръчка да дръпнете гатанката на спусъка и след това убийства, да спасите принцесата и да съберете съкровище.