Kid Pumpkin


В един страхотен фантастичен свят, едно тиквено дете живее. Той има много другари навсякъде по свръхестествената земя и често излиза да пътува, за да ги посети. Днес в Kid Pumpkin вие се съгласявате с едно от неговите преживявания. Вашият светец трябва да дойде по определен курс. По време на транзит ще преминат през различни видове капани, зверове и различни заплахи. Някои от тях вашата легенда всъщност ще искат да заобиколят под ваше ръководство. Някои просто ще трябва да прескочи. Освен това по време на път той трябва да събира златни монети и други полезни неща.