Kid Pumpkin


Интригуваща сценична игра за деца, в която трябва да съберете монети и да преминете всяко едно от 12-те нива. Колкото и да е, има няколко възпиращи средства за транзит. Ще откриете тези противници. Най-споделеният противник е червеният. Това много добре може да бъде изпълнено чрез подскачане по главата или манипулиране. Жълтите могат също да бъдат заклани, скачайки по главата или манипулиране. Въпреки това, бъдете внимателни в светлината на факта, че тези противници също ще скачат като часовник!