Domino Legend


Играе серия от домино, докато един играч не постави изцяло плочките си или докато играта не бъде възпрепятствана и нито един от играчите не може да предприеме действие. Към старта играчите получават 7 плочки, а този с по-високи двойни стартира играта. В случай, че нито един от играчите не е получил двойно, играчът с най-забележителната плочка започва. Играчът, който набави 100, фокусира първите успехи.