Kill That


Шпионите трябва да използват своята психика и способности, но в допълнение оръжия, но това е, когато не може да има алтернативен начин. Нашият човек в Kill, който е заловен. Той удовлетвори мисията, която му беше възложена, и трябваше да се върне в страната си, но мистериозните администрации го смазаха и бедни хора бяха хванати. Няколко специалисти бързо го преследват и им е възложено да унищожат, в случай че не го получат. Помогнете на тайния оперативен работник, той трябва да убива едновременно на мястото с един изстрел. Завъртете легендата, докато мерниците са на върховете на противника. От този момент нататък можете сигурно да натиснете спусъка и да извършите изстрел.