Kill That


Вие сте смел шпионин в Kill That, целите на вашата мисия са опасни оператори и те имат оръжие, трябва да ги екзекутирате всички, бъдете предпазливи, не стреляйте по честен човек пеша.