Picture Slide


Докоснете плочките. Справете се с загадката.

Състои се от ръб от номерирани квадратни плочки в произволна заявка с липсваща една плочка. Целта на загадката е да поставите плочките заедно, като предприемете плъзгащи действия вертикално или на равнина, използвайки незапълненото пространство.