Flappy Color Birds


Flappy Color Birds е страхотна игра, в която трябва да преместите птица през лентата с подобен тон като вашето оперение. В момента, когато го преведете през красивата граница, подгответе се за следното, тъй като той ще смени тона и следващите ленти се появяват оживено!

Flappy Color Birds е двуизмерна игра за препятствия, която смесва Flappy Bird заедно със засенчване, координиращо се с играта.