Chess Move 2


Във второто парче от Chess Move 2 ще продължите да показвате способностите си в особено важна игра като шах. На екрана ще се появи бойно поле, изолирано в квадратни зони. Вашата фигура ще бъде на определено място. Парчето на съперника ще бъде някъде другаде. Вашето начинание е да предприемете действия, посочени от конкретни принципи, за да пренесете парчето си на противника и след това да го убиете. Когато направите това, ще получите фокуси и ще продължите към по -високо ниво на играта. Припомнете си, че по време на транзит може да има препятствия, които трябва да заобиколите, когато предприемате действия.