Colorful Racing


За всички почитатели на суетата представяме още една интересна интернет игра Colorful Racing. В него можете да участвате в пътни състезания, които ще се провеждат в различни градски общности по цялата планета. Към началото на играта трябва да посетите навеса за кола и да изберете автомобила си. От този момент нататък ще се озовете на началната линия до опонентите си. По знак, като натиснете педала на газта, вие и вашите противници ще се втурнете напред непрекъснато, като се движите напред. Проверете екрана. Трябва ловко да управлявате автомобила, за да преминете през завои с различни нива на проблеми. Също така ще трябва да смажете превозните средства на вашите противници и различен градски транспорт. Като завършите първо, ще получите фокуси, които можете да използвате в играта, за да актуализирате автомобила си или да си вземете друг.