Ultraman Planet Adventure


Ultraman Planet Adventure! Най-обезпокоителната и енергизираща игра на Ultraman опит! Тази игра е обзаведена с асортимент от интелигентни.

Ultraman Planet Adventure! Най-обезпокоителната и енергизираща игра на Ultraman опит! Тази игра е снабдена с асортимент от хитри органи и реквизит, бойната зона на Ultraman е настроена на злонамерената планета, Ultraman трябва да завърши тестовата мисия за убиване на звярите, да завърши мисията! Подкрепа 2 опит играч! Това е идеална възможност да покажем истинска иновация, трябва да вземем голям опит заедно!