Cooking Fast Hotdogs And Burgers


Основната игра за готвене с естествена интерактивност. Гответе бързо, планирайте храна и обслужвайте клиентите, преди да изтече времето. Спечелете монети и преработете вашите готварски апарати за най-добро преживяване при готвене.