Dig This Water


Нора тази вода е надолу около копаещата вода, за да потуши огъня. Това е най-добрата игра на съзнанието, която играта ви помага да усъвършенствате мозъка си. Често има каскада за разплитане на нивата, от време на време се нуждаете от експлоатация на скоростта на статиите, като част от времето трябва да накарате обектите да се ударят, но редовно е достатъчно да използвате естествените си разсъждения.