Idle Supermarket Tycoon


Отвори се още един хранителен магазин и вие сте негов шеф. Трябва да се изпотите. За да се гарантира безпроблемната дейност на магазина. Уверете се, че стелажите във всеки случай са пълни, подобно на дистрибуторските центрове с продукти, и освен това бързо прехвърлете купувачите през регистъра за продажби. Похарчете своята полза за увеличаване на обхвата.