Fireboy and Watergirl in the Forest Temple


Fireboy и Watergirl, създадени от Осло Албет, разследват горския храм, търсейки скъпоценни камъни.Превключвайте между Fireboy Watergirl и играйте сами или заедно като играчи.Целта е да стигнете до изхода сигурно, така че бъдете внимателни. Fireboy не може да контактува с вода и Watergirl не може контактен огън.