Real Classic Car Parking 3D 2019


Може спокойно да се каже, че сте сигурни, че можете да спрете наистина добре? Демонстрирайте това правилно сега в интернет игра Реално образцово превозно средство, напускащо 3D 2019. Носете прекрасното червено превозно средство до мястото за паркиране. Правете каквото е необходимо, за да не се сринете никъде и да не нараните нищо по време на цикъла на спиране. Ще бъде все по-трудно да оставите автомобила си с всяко ниво.