Rise Up Up


В Rise Up Online трябва да гледате надуваемите си от падащите квадрати. Небето прелива от ненормални структури, изработени от квадратчета, стълбове, триъгълници и различни форми. Използвайте петънцето си, за да избутате всички остри и съществени предмети настрана с целта, че надуваемият ви може да прескача покрай тях. В случай, че надуваемият ви контакт има някоя от пречките, той ще изскочи. Можете да хвърлите всичко по пътя на пребития път в случай, че се нуждаете, но в случай, че изпращате квадратите, летящи по всякакъв начин, ще изпитвате по-големи затруднения при опазването на надуваемия ви летящ флотсам и джетсам ...