Chess Free


Chess Free е най-добрата безплатна игра за шах на Android. От доста дълго време той е най-високото ниво сред 600+ записани шахматни приложения! Неговото първокласно ръководство го прави невероятно както за създаване на шахматна стратегия, така и за подобряване на вашите шахматни способности.

Напълно безплатно! Това не е демо и няма алтернативи.

Не проявявайте милост и осигурете своя крал, независимо от всичко! Тази 3D игра на шах е най-идеалният подход за игра на примерната шахматна предварително опакована игра на Android! Шахът е предварително опакована игра с двама играчи, играна на карирана дъска с 64 квадрата, организирани в мрежа 8 × 8. Всеки играч започва с 16 фигури: един лорд, един суверен, два топа, два рицаря, двама духовници и осем пешки. Целта е да поставите шанс на господаря на съперника, като го поставите под определена опасност от улов.