Truck Transport Domestic Animals


Заредете запасите и шофирайте старателно по пътното платно, както и задвижването в града означава да доставяте запаси и диви животни като диви еднокопитни от конюшнята. Транспортният камион с ремарке има ефективен двигател, а също така разполага със значителен фургон, поставен отзад като превозвач за добитък. Закарайте всичко нужно без да направите пътно транспортно провишествие, и се забавлявайте!