683 играна досега.

 111                20

Truck Transport Domestic Animals


Камион за транспорт Домашни животни е онлайн 3D игра. По същия начин, както останалите развлечения за шофиране на чудовищни превозни средства, вие действате като транспортьор в тази 3D игра на име Камион за транспорт на домашни животни, който се приближава да изпраща домашно създадени същества бързо и последователно до мястото, където трябва да бъде. Продължавайте да се фокусирате и да наблюдавате натоварването постоянно.

Натоварвайте запасите и карайте напълно по улицата, точно както градското шофиране възнамерява да пренесе от конюшнята животни и диви същества като диви еднокопитни. Транспортното колело 18 има мощен мотор и освен това има огромен фургон, прикрепен отзад като транспортьор на млечни животни.