Ball Rotate


Тази загадка е лабиринт! Ще имате ли възможност да вкарате цялата топка в канала във всяко последно от 40-те нива на тестване? Завъртете лабиринти, докато не извадите цялата топка от тях. Ball Rotate е загадка, която върти сензорен екран, за да позволи на топката да излезе от лабиринта и в крайна сметка в канала отдолу.