Dwarf Hero Running


Dwarf Hero Running е html 5 игра, която можете да играете на Igrifree. Това е основна игра за бягане и подскачане, където трябва да помогнете на малките светии да завладеят примките и да внимавате, за да не хващате животни. Джуджетата бягат без никой друг и просто трябва да подскочите, за да се пазите от трионите и други опасни камъни.