Merge Plane


Съществено по-забавно и шокиращо в новата игра на кликер. Нарича се Merge Plane. В момента вие сте собственик на този интересен самолет. Закупете нови самолети за повече пари и ги консолидирайте в най-готините самолети. С все по-голям брой самолети, вие ще бъдете магнат тук някъде в не толкова далечното бъдеще. Прекарайте си страхотно!