Bubble Shooter Candies


Това е традиционна игра с Bubble Shooter Candies с 36 тестови нива. На всяко ниво ще намерите алтернативен тест. За да завършите ниво, трябва да се освободите от всички CANDIES от екрана. КАНДИИТЕ ще се освободят, когато заснетите от вас бонбони се присъединят със сбор от поне 3 от 3 бонбона от същия вид. Трябва да завършите ниво в рамките на разрешеното време. Ще покажете признаци за резултат на подобрение при изключен шанс, че завършите нивото рано.