241 играна досега.

 161                9


В играта Ball Rotate трябва да ви предложим една увлекателна загадка. Пред вас в долната част на бойното поле ще се вижда линия с определена ширина. Над него ще има сериозно интригуващо развитие, вътре в което ще бъде открит един вид лабиринт. В него ще има топки. Трябва да го направите с целта те да попаднат в цилиндъра. За да направите това, внимателно прегледайте конструкцията и използвайте контролните болтове, за да я завъртите в пространството към пътя, от който се нуждаете. Топките ще пътуват през лабиринта и ще слизат до долната му страна, докато попаднат в цилиндъра.

Завъртете елементите около екрана, за да подпомогнете обработката на всички топки в целта, за да завършите всеки пъзел. Има четири уникални раздела, по 10 нива за сума от 40 нива, опитайте се да завършите всички! Помислете напред, след това започнете да се обръщате, докато се опитвате да завършите всички загадки в тази забавна онлайн игра, базирана на физическа наука.