The Classic Uno Cards Game Online Version


Примерната игра на UNO, онлайн предаването. Целта на играта е да се разпореди с всяка една от картите си преди съперниците. Можете да играете с двама, трима или четирима съперници, ограничени от компютъра. Оценявайте играта!