Fit in the wall


Fit in the wall е планираща рефлексивна игра, трябва да преместите свободния квадрат в правилната ситуация, преди да достигне точката на спиране. Има само една правилна ситуация за този квадрат, така че няма да са разрешени обърквания. Най-добър късмет!