Solitaire Classic Games


Картите се предлагат в 4 костюма с два нюанса, пика (тъмно), сърца (червено), скъпоценни камъни (червено) и бухалки (тъмно). В костюма позициите са от ниско до високо, професионално, 2, 3,…, 10, жак, суверен и владетел. Играчът започва играта, като пренарежда и управлява пакета от карти на повече от няколко купища на сцената или игра на маса.Подредете картите по възжодящ ред  и спечелете играта.