Back to School Princess Preppy Style


Връщането на училище в момента прилича на връщане след дългата лятна ваканция! Вярно ли е, че очаквате да се върнете в работа или в училище? Или от друга страна сте добре, за да имате тази почивка в годината? Помогнете на принцеса да направи най-модерните тоалети за основния учебен ден! Върви ги в Ан на студенти!